Blog

11 postów

Podatek minimalny – czy będziesz musiał go zapłacić?

Podatek minimalny zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Dotyczy podmiotów opodatkowanych podatkiem CIT. Wynosi 10% podstawy opodatkowania. *** Podatek minimalny (art. 24ca ustawy o CIT) dotyczy podatników, którzy w roku podatkowym: 1)ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo 2) osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych […]

Obowiązkowy KSeF w 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązkowe wystawianie faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. System ten umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Co to jest faktura ustrukturyzowana? To nic innego jak po prostu faktura elektroniczna (e-faktura) wystawiona przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur i według określonego wzoru. Wprowadzenie obowiązkowego KSeF ma na […]

Wszystko co musisz wiedzieć o CRBR

Co to jest CRBR? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system gromadzący informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Czemu służy? Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak działa? Informacje na temat osób kontrolujących dany podmiot (a zatem będących jego […]

Faktura na firmę tylko do paragonu z NIP

Od 01.01.2020 roku fakturę na rzecz podatnika wystawia się tylko wówczas, gdy sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej potwierdzona jest paragonem z numerem identyfikacji podatkowej NIP. Przepis ten dotyczy także podatników dokonujących sprzedaży zwolnionej z VAT. Kasa fiskalna do wymiany? Co w przypadku, gdy nasza kasa fiskalna nie ma technicznej możliwości […]

Dla kogo wpis do BDO jest obowiązkowy?

Co to jest Rejestr BDO Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić – od 1 stycznia 2020 r. […]

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. Ministerstwo Finansów, w ślad za ZUSem, wprowadza indywidualne rachunki, na które będą regulowane zobowiązania podatkowe. Od nowego roku każdy PIT, CIT i VAT będą płacone do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego, zwanego również mikrorachunkiem podatkowym. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, […]

Dokumentacja WDT od 01.01.2020 r.

Z dniem 01.01.2020 wchodzi w życie Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, również w Polsce. Nie wymaga […]

Samochód w firmie – zmiany od 01.01.2019 r.

W 2019 roku czeka nas wiele zmian związanych z rozliczaniem samochodu osobowego w działalności gospodarczej. Jak teraz będzie? Przedstawię to w kilku punktach:   1. Środek trwały: Zakup samochodu do jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest to środek trwały, a więc podlega amortyzacji. Do końca roku 2018 kosztem podatkowym była amortyzacja samochodu […]

bezpieczna księgowość zielona góra

JPK po terminie – co zrobić, żeby uniknąć kary?

Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod […]

księgowość ryczałt zielona góra kpir podatki

Działalność nierejestrowana w pigułce

Ostatnio wiele osób pyta, jak to jest z tą działalnością nierejestrową, więc postanowiłam zebrać wszystkie informacje w pewnego rodzaju kompendium. Okazuje się, że   Definicja – czyli jakie warunki trzeba spełnić, żeby prowadzić działalność bez obowiązku rejestracji. Przepisy Ustawy Prawo przedsiębiorców, które zaczęły obowiązywać 30.04.2018 r. znoszą obowiązek rejestracji działalności […]