Obowiązkowy KSeF w 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązkowe wystawianie faktur w Krajowym Systemie e-Faktur.
System ten umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych.

Co to jest faktura ustrukturyzowana?
To nic innego jak po prostu faktura elektroniczna (e-faktura) wystawiona przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur i według określonego wzoru.

Wprowadzenie obowiązkowego KSeF ma na celu:
1. Zwalczanie oszustw
2. Lepszą kontrolę wystawianych faktur przez US
3. Łatwiejsze i szybsze sporządzanie (wypełnianie) deklaracji VAT, wraz z plikami JPK

KSeF ma przynieść korzyści fiskusowi i uszczelnić system podatkowy, ponieważ dzięki temu systemowi fiskus będzie miał dostęp do pełnych informacji o wystawianych fakturach w czasie rzeczywistym.

Jakie korzyści KSeF przyniesie przedsiębiorcom:
1. Szybszy zwrot VAT – z 60 dni zmniejszy się do 40
2. Łatwiejsze i szybsze korygowanie faktur
3. Zwolnienie z obowiązku wystawiania duplikatów faktur, ponieważ faktury w KSeF się nie zgubią, nie ulegną zniszczeniu i będą zawsze dostępne
4. Uproszczenie obowiązków sprawozdawczych – ograniczenie obowiązków wysyłanie JPK_VAT
5. Automatyzacja procesów dokumentacyjnych w przedsiębiorstwach
6. Zapewnienie usług przechowywania oraz archiwizacji e-faktur przez 10 lat

Dla większych podatników oznacza to wysokie koszty przystosowania swoich obecnych systemów do wystawiania faktur w KSeF.

Dla kogo nie jest obowiązkowy Krajowy System e-Faktur?
Dla podatników zwolnionych podmiotowo/przedmiotowo z podatku VAT.

System ten umożliwia:
➡️wystawianie, przechowywanie, otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych (czyli nie tylko będzie można wystawiać faktury, ale również mieć podgląd faktur wystawionych nam przez kontrahentów)
➡️ciągły dostęp do faktur ustrukturyzowanych (dlatego od 2024 zniknie możliwość wystawiania duplikatów, ponieważ każdy podatnik będzie miał wgląd do swoich faktur w systemie)

Kilka ciekawostek o Krajowym Systemie e-Faktur:
🔸Fakturę uważa się za wystawioną w dacie przesłania do KSeF. Czyli nie będzie miało znaczenia kiedy rzeczywiście wystawiliśmy fakturę, tylko kiedy została ona rzeczywiście przesłana do KSeF.
🔸Gdy faktura z jakichś względów zostanie odrzucona przez system, to uważa się, że nie została ona wystawiona.
🔸Każda faktura będzie miała swój indywidualny numer KSeF.
🔸W programie nie będzie można wystawiać zarówno noty korygującej jak i duplikatu.