Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. Ministerstwo Finansów, w ślad za ZUSem, wprowadza indywidualne rachunki, na które będą regulowane zobowiązania podatkowe.

Od nowego roku każdy PIT, CIT i VAT będą płacone do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego, zwanego również mikrorachunkiem podatkowym.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r.

Indywidualny numer rachunku bankowego jest stały i nie zmieni się nawet w przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego.

Numer rachunku bankowego można już sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego Generator rachunku bankowego ma działać przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

W celu otrzymania numeru rachunku bankowego niezbędne jest posiadanie NIP (dla osób prawnych, np. spółek z o.o.) lub PESEL dla osób fizycznych (czyli również dla jednoosobowych działalności gospodarczych).

Numer rachunku bankowego można również sprawdzić w dowolnym urzędzie skarbowym.

 

Numer rachunku bankowego posiada następującą strukturę:

 

LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX

Gdzie:

LK – liczba kontrolna

1010 0071 222 – stały i obowiązkowy element mikrorachunku, dla wszystkich taki sam

Y – liczba 1 dla PESEL lub 2 dla NIP

XXXX XXXX XXXX – numer NIP lub PESEL dopełniony zerami (tak aby łącznie rachunek miał 26 znaków)

 

Ministerstwo Finansów informuje, że dzięki indywidualnemu rachunkowi bankowemu:

  • nie będziemy szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczy się liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
  • numer będzie niezmienny niezależnie od zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego,
  • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzyma się potrzebne zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

 

Równocześnie Ministerstwo Finansów przestrzega, aby nie korzystać z żadnych innych stron internetowych do generowania rachunku, a także nie korzystać z numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em, bowiem mogą być one próbą wyłudzenia.