Samochód w firmie – zmiany od 01.01.2019 r.

W 2019 roku czeka nas wiele zmian związanych z rozliczaniem samochodu osobowego w działalności gospodarczej. Jak teraz będzie? Przedstawię to w kilku punktach:

 

1. Środek trwały:

Zakup samochodu do jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest to środek trwały, a więc podlega amortyzacji. Do końca roku 2018 kosztem podatkowym była amortyzacja samochodu o wartości do 20.000 eur, od nowego roku będzie to kwota aż:

  • 150.000 złotych – dla samochodów spalinowych i hybrydowych
  • 225.000 złotych – dla samochodów elektrycznych

Spora zmiana w porównaniu do tego, co jest teraz. Dlatego z zakupem samochodu na własność (za gotówkę lub na kredyt) lepiej się wstrzymać do nowego roku.

 

2. Samochód prywatny:

Wydatki związane z używaniem w działalności gospodarczej samochodu prywatnego podatnika, jeżeli nie zostanie on wprowadzony do ewidencji środków trwałych, będą zaliczane do kosztów w wysokości 20% poniesionych wydatków. Wycofana zostaje kilometrówka. Jest to ogromna zmiana na niekorzyść podatnika.

 

3. Leasing operacyjny:

Do tej pory był nielimitowany i niezależnie od wartości leasingowanego samochodu cała rata stanowiła koszt podatkowy. W 2019 r. to się zmieni i dla samochodów o wartości 150.000 złotych (spalinowych i hybrydowych) lub 225.000 złotych (elektrycznych) będzie trzeba wyliczać proporcję, w jakiej rata leasingu stanowi koszt uzyskania przychodu.

Uwaga! 50 % kwoty VAT niepodlegającej odliczeniu zwiększa wartość nabycia samochodu.

Przykład:

Faktura za samochód wynosi 180.000 netto + 41.400 VAT

Przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia 100% VAT, zatem połowa VAT (20.700 zł) zwiększa wartość samochodu, co daje łącznie 200.700 zł.

150.000/200.700 * 100% = 74,74 % wartości netto każdej raty leasingowej będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów.

Umowy leasingu samochodów osobowych, które zostały zawarte przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą mogły w całości zaliczyć ratę leasingową do kosztów. Natomiast umowy, które będą zmienione, odnowione lub zawarte po dniu 31 grudnia 2018 r. będą rozliczane księgowo według nowych zasad.

 

4. Eksploatacja samochodu osobowego:

Wprowadzono nowe ograniczenia dotyczące kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu. Przyjmując, że samochód jest używany zarówno do celów związanych z działalnością, jak i prywatnych, kosztem podatkowym będzie tylko 75% wydatku. A więc paliwo/myjnia/naprawy/zmiana opon w samochodzie osobowym używanym do celów mieszanych będzie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków.

Zaliczenie do kosztów podatkowych pełnej wysokości wydatków z tytułu używania samochodów osobowych będzie możliwe w sytuacji, w której samochód ten będzie wykorzystywany wyłącznie w celach służbowych, co będzie musiało być udokumentowane poprzez prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu z uwzględnieniem stanu licznika (taką, jaka jest wymagana dla odliczenia 100% podatku VAT).