Faktura na firmę tylko do paragonu z NIP

Od 01.01.2020 roku fakturę na rzecz podatnika wystawia się tylko wówczas, gdy sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej potwierdzona jest paragonem z numerem identyfikacji podatkowej NIP. Przepis ten dotyczy także podatników dokonujących sprzedaży zwolnionej z VAT.

Kasa fiskalna do wymiany?

Co w przypadku, gdy nasza kasa fiskalna nie ma technicznej możliwości umieszczenia numeru NIP na paragonie? Czy trzeba ją wymienić? Nie, na szczęście nie ma takiego obowiązku. W takiej sytuacji osoba dokonująca zakupu jeszcze na etapie PRZED wystawieniem paragonu fiskalnego będzie musiała zgłosić, że na dokonywany zakup chce otrzymać fakturę. Wówczas sprzedawca nie będzie wystawiał paragonu fiskalnego tylko od razu fakturę. Warto umieścić w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informację dla klientów, że w przypadku chęci otrzymania faktur, fakt ten muszą zgłosić PRZED rozpoczęciem zakupu.

W przypadku otrzymywania wpłat na konto (np. w formie zaliczek, przedpłat lub zapłat), należy poinformować klientów o obowiązku podawania w opisie przelewu numeru NIP, pod groźbą braku możliwości otrzymania w późniejszym terminie faktury.

W przypadku braku technicznej możliwości umieszczenia NIP na paragonie, sprzedawca nie powinien nabijać takiej sprzedaży na kasie fiskalnej tylko wystawić od razu fakturę.

Jakie sankcje?

Nabywca, który ujmie w ewidencji fakturę do paragonu bez numeru NIP będzie miał ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturze.

Sprzedawca, który wystawi fakturę do paragonu bez NIP może zostać ukarany dodatkowym zobowiązaniem w wysokości 100% podatku VAT należnego z wystawionej faktury lub mandatem.

Sankcje mają stanowić narzędzie do likwidacji występującego mechanizmu nadużycia. Mają mieć one przede wszystkim wymiar prewencyjny oraz być dotkliwością za nieprzestrzeganie formalnych zasad wystawiania i ewidencjonowania faktur, zarówno dla sprzedawcy, jak i dla nabywcy.