zmiany 2020

2 postów

Faktura na firmę tylko do paragonu z NIP

Od 01.01.2020 roku fakturę na rzecz podatnika wystawia się tylko wówczas, gdy sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej potwierdzona jest paragonem z numerem identyfikacji podatkowej NIP. Przepis ten dotyczy także podatników dokonujących sprzedaży zwolnionej z VAT. Kasa fiskalna do wymiany? Co w przypadku, gdy nasza kasa fiskalna nie ma technicznej możliwości […]

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. Ministerstwo Finansów, w ślad za ZUSem, wprowadza indywidualne rachunki, na które będą regulowane zobowiązania podatkowe. Od nowego roku każdy PIT, CIT i VAT będą płacone do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego, zwanego również mikrorachunkiem podatkowym. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, […]