zmiany od 01.01.2020

3 postów

Faktura na firmę tylko do paragonu z NIP

Od 01.01.2020 roku fakturę na rzecz podatnika wystawia się tylko wówczas, gdy sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej potwierdzona jest paragonem z numerem identyfikacji podatkowej NIP. Przepis ten dotyczy także podatników dokonujących sprzedaży zwolnionej z VAT. Kasa fiskalna do wymiany? Co w przypadku, gdy nasza kasa fiskalna nie ma technicznej możliwości […]

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. Ministerstwo Finansów, w ślad za ZUSem, wprowadza indywidualne rachunki, na które będą regulowane zobowiązania podatkowe. Od nowego roku każdy PIT, CIT i VAT będą płacone do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego, zwanego również mikrorachunkiem podatkowym. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, […]

Dokumentacja WDT od 01.01.2020 r.

Z dniem 01.01.2020 wchodzi w życie Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, również w Polsce. Nie wymaga […]