Usługi księgowe

Usługi księgowe

Usługa księgowa obejmuje

Pełna księgowość – księgi handlowe

 • dekretacja dokumentów zgodnie z Zakładowym Planem Kont i merytorycznym opisem umieszczonym przez Klienta;
 • prowadzenie ewidencji umożliwiającej sporządzanie wymaganych przepisami prawa rozliczeń z tytułu podatków;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz sporządzanie planu amortyzacji;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości;
 • uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności;
 • wykonywanie raportów i zestawień dla celów rachunkowości zarządczej według uzgodnionych formatów i zakresów;
 • bieżący monitoring rozliczeń pozwalający na sprawną windykację i prowadzenie działalności gospodarczej.

Uproszczona księgowość – Księgi przychodów i rozchodów

 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń z US i ZUS;
 • sporządzanie rocznego zeznania z prowadzonej działalności gospodarczej.

Uproszczona księgowość – ryczałt ewidencjonowany

 • ewidencja podatku VAT;
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
 • rozliczenia z US i ZUS;
 • sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego.

Jako profesjonalna księgowa z 15-letnim doświadczeniem oferuję szeroki zakres obsługi płacowej oraz kadrowej dla Klientów z Zielonej Góry, Żar i okolic. Jeśli planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej lub właśnie poszukujesz osoby do prowadzenia rachunkowości w Twojej firmie, przekonaj się, jak mogę Ci pomóc. Poniżej znajdziesz listę najczęściej realizowanych przeze mnie usług księgowych. Podejmuję się również nietypowych zleceń.