Usługi kadrowe i płacowe

Usługi kadrowe i płacowe

Obsługa płacowa i kadrowa w firmie – Żary i okolice – zakres świadczeń

Dokumentacja kadrowa

  • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy;

  • prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia;

  • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.

Dokumentacja płacowa

  • sporządzanie list płac oraz prowadzenie ewidencji wynagrodzeń;

  • naliczanie i ewidencja zasiłków;

  • sporządzanie informacji do ZUS w celu naliczenia zasiłków.

Deklaracje ZUS

  • sporządzanie i wysyłanie do ZUS drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych oraz rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;

  • przygotowywanie imiennych raportów miesięcznych i rocznych ZUS dla pracowników;

Zeznania roczne

  • sporządzanie rocznych deklaracji dla pracowników.

Moim Klientom z okolic Zielonej Góry, Nowej Soli, Sulechowa, Żagania i Żar proponuję obsługę obejmującą prowadzenie dokumentacji kadrowej w firmach na podstawie przepisów prawa pracy. W przypadku dokumentów płacowych podejmuję w swoim biurze rachunkowym działania niezbędne do sprawnego przepływu dokumentacji ZUS – jest to m.in. pomoc w wypełnianiu deklaracji, a także przygotowywanie miesięcznych i rocznych raportów. Zajmuje się też sporządzaniem rocznych deklaracji dla pracowników. Jako specjalistka od księgowości zapraszam do współpracy!