Usługi kadrowe i płacowe

Usługi kadrowe i płacowe

Obsługa płacowa i kadrowa w firmie – Żary i okolice – zakres świadczeń

Dokumentacja kadrowa

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy;
 • prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
 • ustalamy prawo i wymiar przysługujących urlopów wypoczynkowych;
 • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.

Dokumentacja płacowa

 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń;
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
 • naliczanie i ewidencja zasiłków;
 • sporządzanie informacji do ZUS w celu naliczenia zasiłków;
 • naliczanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4, PIT-8A);
 • prowadzimy rozliczenia PFRON.

Deklaracje ZUS

 • sporządzanie i wysyłanie do ZUS drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych
 • rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;
 • przygotowywanie imiennych raportów miesięcznych i rocznych ZUS dla pracowników;

Zeznania roczne

 • sporządzanie rocznych deklaracji dla pracowników PIT-11, IFT;
 • sporządzanie rocznych deklaracji pracodawcy PIT-4R, PIT-8AR.

Moim Klientom z okolic Zielonej Góry, Nowej Soli, Sulechowa, Żagania i Żar proponuję obsługę obejmującą prowadzenie dokumentacji kadrowej w firmach na podstawie przepisów prawa pracy. W przypadku dokumentów płacowych podejmuję w swoim biurze rachunkowym działania niezbędne do sprawnego przepływu dokumentacji ZUS – jest to m.in. pomoc w wypełnianiu deklaracji, a także przygotowywanie miesięcznych i rocznych raportów. Zajmuje się też sporządzaniem rocznych deklaracji dla pracowników. Jako specjalistka od księgowości zapraszam do współpracy!