JPK po terminie – co zrobić, żeby uniknąć kary?

Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się motywy działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Ile wynosi grzywna?

W zależności czy przewinienie będzie zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, zostaniemy ukarani grzywną w formie mandatu lub karą wymierzoną przez sąd.

 

Wysokość grzywny w 2018 r.:
Wykroczenie skarbowegrzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzeniaod 210 zł do 4200 złkara nałożona mandatem
od 210 zł do 21 000 złkara nałożona nakazem sądu
od 210 zł do 42 000 złkara nałożona wyrokiem sądu
Przestępstwo skarbowegrzywna, która może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna wynosi od 70 zł do 28 000 złod 700 do 5 600 000 złkara wymierzona nakazem sądu
od 700 zł do 20 160 000 złkara wymierzona wyrokiem sądu

 

Wysokość grzywny ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

 

Co zrobić, gdy termin do złożenia JPK_VAT minął?

Należy jak najszybciej przesłać brakujące pliki JPK. Jeśli urząd skarbowy nie wezwał nas jeszcze do uzupełnienia braków to warto złożyć tzw. „czynny żal”. Jest to pisemne zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o popełnieniu czyny zabronionego wraz z podaniem przyczyny. Jeśli wina nie leżała po naszej stronie, należy przedstawić dowody, z których wynika, że przeszkodą były na przykład problemy techniczne.

Zgodnie z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”.

Na przyszłość warto też wybrać rzetelne biuro rachunkowe, które dopilnuje za nas obowiązku składania plików JPK_VAT.