13lipca

1 posta

Wszystko co musisz wiedzieć o CRBR

Co to jest CRBR? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system gromadzący informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Czemu służy? Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak działa? Informacje na temat osób kontrolujących dany podmiot (a zatem będących jego […]