Księgowość organizacji pozarządowych

Księgowość organizacji pozarządowych

Podmioty z tak zwanego trzeciego sektora, czyli NGO, to najczęściej organizacje pozarządowe, takie jak fundacje i stowarzyszenia. Choć z definicji nie są nastawione na zysk, prowadzą wiele różnych transakcji, aby móc spełniać założenia swoich statutów. Odpowiednie prowadzenie księgowości organizacji non-profit jest kluczowym elementem zapewniającym im bezpieczeństwo związane z przestrzeganiem prawa podatkowego. Organizacje mają możliwość wyboru sposobu rozliczeń między pełną księgowością, a uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów (UEPIK). Warto pamiętać, że obowiązek prowadzenia księgowości ma każde, nawet najmniejsze stowarzyszenie czy organizacja. Aby zapewnić sobie profesjonalną obsługę księgową, warto skorzystać z usług firmy zewnętrznej.

Księgowość NGO — ważne aspekty

Wydatki w NGO niewiele odbiegają od standardowych kosztów ponoszonych przez firmy — wynajem lokalu, rozliczanie pracowników, to nie jedyne z potrzeb finansowych, niezbędnych do funkcjonowania organizacji pozarządowej. Wszystkie te elementy należy wziąć pod uwagę nie tylko podczas tworzenia końcowo rocznych sprawozdań finansowych, ale również w trakcie bieżącego kompletowania dokumentów księgowych. Istotne jest nie tylko samo gromadzenie faktur i potwierdzeń, ale także ich konkretne formy, które nosić będą znamiona dokumentów księgowych.

Księgowość organizacji pozarządowych — zaufaj specjaliście

Świadcząc usługi dla organizacji pozarządowych, oferuję zarówno obsługę pełnej księgowości, jak i uproszczonej ewidencji. W przypadku nowo założonych fundacji czy stowarzyszeń doradzam najlepszy sposób rozliczeń dla konkretnych działań podejmowanych w ramach realizacji zadań NGO. Współpracując ze mną, stowarzyszenia, fundacje oraz pozostałe podmioty działające w trzecim sektorze, mogą liczyć na:

  • prowadzenie Ksiąg Handlowych,
  • rozliczanie realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich i innych źródeł,
  • sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych,
  • reprezentowanie organizacji w odpowiednim Urzędzie Skarbowym,
  • kontrolowanie dokumentów księgowych,
  • przygotowywanie dokumentów płatności oraz umów,
  • opracowywanie dokumentacji finansowo księgowej oraz wiele innych.

Jeśli zależy Ci na kompleksowej współpracy z biurem księgowym, zachęcam do kontaktu!